Խաղը երեխայի ներդաշնակ զարգացման միջոց

Խաղը երեխայի ներդաշնակ զարգացման միջոց

         

   «Երեխան ապրում է խաղով

   խաղով է  սովորում

խաղալիս է մտածում, խաղալով է հաշվում:

                    Խաղն է երեխայի գրավականը»:

Նպատակը / Խաղը  երեխայի զարգացման ու դաստիարակության լավագույն միջոցն է:

 Խնդիրներ Առաջին հերթին. խաղում երեխաները սովորում են լիարժեք շփվել միմյանց հետ։  Ինչպես ասում է Դ. Էլկոնինը. նրանք «խաղում են կողք կողքի, բայց ոչ միասին»։

Խաղը իրենից ներկայացնում է կոլեկտիվ գործունեություն: Խաղի մասնակիցները կապվում են իրար հետ մի մտքով, չնայած որ յուրաքանչյուր անձ մասնակցում է խաղին իր երևակայությունով և ունի իր ստեղծագործ մոտեցումը: Ընդհանուր են դառնում այստեղ այն օրենքները, որոնց ենթարկվում են խաղացոները, ընդհանուր են դառնում նաև ապրումները՝ կապված խաղային իրադարձություններից,որի դրսևորումը   ունենում է  խիստ անհատական բնույթ:

 Կան խաղերի մի քանի տեսակներ: Դրանցից են՝ սյուժետադերային խաղեր, խաղբեմականացումներ,կառուցողական խաղեր, դիդակտիկ խաղեր,սեղանային խաղեր , շարժական խաղերը:

Շարժական խաղեր/  

Հաշվի առնելով այն  հանգամանքը, որ նախադպրոցական տարիքի   առաջատար  գործունեություն է համարվում խաղը,որի ճիշտ իրականացումը տանում է    մի շարք պահանջմունքների բավարարման և սոցալական բազմապիսի հմտությունների զարգացման, ես շեշտը դրեցի շարժական խաղերի վրա, որոնք  ուղղված են երեխաների ֆիզիկական զարգացման, նրանց շարժումների, քայլերի, վազքի, թռիչքի, մագլցման, սողալու, նետելու, բռնելու կարողությունների ձևավորմանը:  Երեխան իր ընկերների հետ հաղթահարում է մի շարք խոչընդոտներ, դժվարություններ և ստանում մեծ բավականություն, ուրախանում իր և ուրիշների հաջողություններով

Advertisements
Երկարացված օրվա կազմակերպումը որպես անհատական նախագծային ուսուցում

Երկարացված օրվա կազմակերպումը որպես անհատական նախագծային ուսուցում

Մասնակիցներ՝ «Երկարացված ուսումնական օր» ծառայությունից օգտվող սովորողներ, կրթահամալիրի սովորողներ։
Նպատակը՝ Ստեղծել ներդաշնակ և ստեղծագործ միջավայր՝ սովորողների ինքնաարտահայտման և ինքնավերլուծության համար։ Բացահայտել և ամրապնդել սովորողների ինքնաճանաչման հմտությունները։ Բացահայտել և շտկել ովորողների միջև փոխհարաբերությունների խնդիրները։ Օգնել ինքնաճանաչման ճանապարհին հասնել հոգեկան ներդաշնակության, խաղաղության։ Զարգացնել, խթանել սովորողների ինտելեկտուալ կարողությունները, ձևավորել խմբային մտածողություն, տրամաբանական մտածողություն։ Օգնել հաղթահարել լարվածությունը, սթրեսը, հոգնածությունը, ուշադրության կենտրոնացման խնդիրները։
Մեթոդները՝ նախագծերի տեսքով՝
1․ Հեքիաթաթերապիա. Նախօրոք ընտրված հոգեբանական հեքիաթների թարգմանություն, ադապտացում, նկարազարդում, նոր գրքի ստեղծում:
2. Դասական հոգեբանական գրքի կամ հոդվածների թարգմանություն, հրատարակում:
3. Հոգեբանական թեստերի կիրառումը, որպես հետազոտական գործիք. ուշադրության կենտրոնացման, հիշողության, ընկալման պրոցեսների հետազոտություն:
4. Հոգեբանական ֆիլմի կամ մուլտֆիլմի թարգմանություն, ձայնագրում:
5. Թաղիքագործությունը որպես արտ թերապևտիկ մեթոդ. Վախերի, տագնապների, խնդիրների հաղթահարում:
6. Կավագործությունը որպես արտ թերապևտիկ մեթոդ. Վախերի, տագնապների, խնդիրների հաղթահարում:
7․ Առողջ ապրելակերպ, սեռական դաստիարակություն:
8. Անկեղծության ժամ. Սովորողների ցանկությամբ, ընտրությամբ, շաբաթական մեկ օր, հրավիրվում է որևէ դասավանդող, սովորողների կողմից նախորոք մտածված, մշակված հարցերով անկեղծ զրույց, քննարկում է տեղի ունենում:
9. Համագործակցություն հասարակագետների հետ. «Պատմության քառուղիներում» նախագիծ, պատմական կերպարի հոգեբանական դիմանկարի ստեղծում:
10. Դասական երաժշտությունը որպես ռելաքսացիոն մեթոդ. Մեդիտացիայի տեխնիկայի կիրառումը որպես հոգեկան հավասարակշռության, ներդաշնակության և ինքնաճանաչմսն ուղղի (համագործակցություն երաժշտության ժամի հետ):
11. Դրական մտածելակերպը` որպես հաջողության բանաձև.
Մեթոդները` թրեյնինգներ, տեսական գիտելիքներ, հայտնի հեղինակների թարգմանություն,
Արդյունքում` հաջողության կոլաժի ստեղծում:
Ակնկալվող արդյունքներ՝
 «Հոգեբանի ակումբ» ծառայության գործունեության միջոցով առավել ստեղծագործ, վերլուծական և օգտակար դարձնել «Երկարացված ուսումնական օր» ծառայության գործունեությունը։
Մաթեմատիկական խաղերի դերը նախադպրոցականների համար

Մաթեմատիկական խաղերի դերը նախադպրոցականների համար

«Առանց խաղի չկա և չի կարող լինել ամբողջական մտավոր զարգացում: Խաղը   մի մեծ ,լուսավոր պատուհան է, որի միջոցով երեխայի հոգևոր աշխարհը կյանքը լցնում է պնդումների, գաղափարների հոսքով: Խաղը  կայծ է` հարցասիրության և հետաքրքրասիրության վառվող կրակ»:
Վ. Ա. Սուխոմլինսկի
Խաղը   երեխայի դաստիարակության և  զարգացման միջոց
Երեխաները խաղի մեջ որևէ այլ նպատակ չեն դնում, քան խաղալը: Խաղն աճող մանկական օրգանիզմի պահանջմունքն է: Նախադպրոցական տարիքը ամենակարևոր շրջանն է անձի կայացման և  զարգացման համար, որը կախված է երեխային շրջապատող միջավայրից՝ ընտանիք, պարտեզ, ընկերներ: Պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ կզարգանան նախադպրոցականի ինքնուրույնությունը, որն էլ պիտի հիմք հանդիսանա երեխայի «ես»-ի հետագա ամրացմաննու կայունացմանը:Այս տարիքից պետք է ակտիվորեն զարգացնել երեխայի համարձակ ստեղծականությունն ու երևակայությունն, ուշադրությունն ու տրամաբանությունը:
Այս տարիքում երեխաները հիմնականում ընկալում են զգայարանների   միջոցով, ուստի կարելի կազմակերպել այնպիսի խաղեր , որ լինեն տեսողական, զգայական,դիդակտիկ:
Խաղի նպատակը պետք է լինի ամրապնդել երեխայի
·         հիշողությունը
·          ուշադրությունը
·         մտածողությունը
·          երևակայությունը
քանի, որ առանց  այդ հատկանիշների  անհավատալի է երեխային ամբողջովին զարգացնել:
Թվաբանական-բնագիտական  դիդակտիկ խաղերը բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝
1.    Խաղեր թվերով
    2.  խաղեր ժամանակի վերաբերյալ
   3. խաղեր տարածության մեջ կողմնորոշվելու վերաբերյալ
  4.խաղեր երկրաչափական պատկերներով

1 Խաղեր թվերով

Դոմինո խաղալով  սովորում ենք թվերը

Վերցնում ենք խաղաքարտեր,կամ պատրաստում ենք երեխաների հետ միասին, որի մի կողմում գրված է լինում թիվը, իսկ մյուս քարտի վրա՝ դրան համապատասխան թվով պատկերներ:

Օրինակ

մենք խաղացել  ենք այսպիսի խաղ՝Մաթեմատիկական փոքրիկ որոնումներ

2   . խաղեր ժամանակի վերաբերյալ

<<Կենդանի շաբաթ>> խաղ

Օրինակ՝ շաբաթվա օրերը կարելի է սովորել այսպես.

Որպեսզի երեխաները ավելի լավ հիշեն շաբաթվա օրերի անունները, կարող ենք  դրանք  առանձնացնել  գույներով: Երեխաներին կբացատրենք,   որ շաբաթվա օրերն իրենց անուններն ունեն, դրանք հերթով են,  որ օրն էլ կարելի  է հաշվել, երկուշաբթին` առաջին օրը, երեքշաբթին` երկրորդ օրը,  չորեքշաբթին` շաբաթվա կեսը, հինգշաբթին` չորրորդ  օրը, ուրբաթ՝ …

Օրինակ

մենք խաղացել ենք այսպիսի  խաղ՝Շաբաթվա գունավոր օրերը

3. խաղեր տարածության մեջ կողմնորոշվելու  վերաբերյալ

Խաղը խաղալու համար երեխան պետք է ծանոթ լինի հորիզոնական,ուղղահայաց և անկյունագծային ուղիղներ հասկացություններին: Այս խաղը նպաստում է երեխայի ուշադրությանը և այդ հասկացությունների ամրապնդմանը:

Այս խաղի համար եսընտրել եմ մեր մանկությունից հայտնի  «Իքսիկ  Նոլիկ» խաղը, բայց արդեն յուրօրինակ և բկային տարբերակով

Մաթեմատիկական ուրախ խաղ

4.խաղեր երկրաչափական պատկերներով

Երեխաների  հետ պատրաստեցինք փոքրիկ տրամաբանական խաղ, որի հիմքում ընկած էր կրկնել երկրաչափական   պատկերների անունները, հմտացնել տեխնոլոգիական հնարքները(սոսնձել, կտրատել): Ստացված խաղին տվեցինք ռոդարիական անվանում՝

Մոլորված երկրաչափական պատկերներ

<<Մանկավարժական արվեստը, հրահրելու արվեստ է>>:

Ա. Դիստերվեգ

Խաղը թարգմավել է այս կայքից ՝
http://ideas4parents.ru

Օգտվել եմ նաև Լիանա Հակոբյանի բլոգից ( մաթեմատիկա առարկա դասավանդող)

Բնագիտական նախագիծ (փորձեր)

Բնագիտական նախագիծ (փորձեր)

Մենք փորձում ենք երեխաներին սովորեցնել գրեթե ամեն ինչ՝ չմոռանալով նրանց տարիքային առանձնահատկությունը: 

Բնագիտական նախագծի շրջանակներում նրանց հետ ուսումնասիրել ենք փոքրիկ բնագիտություն ՝ որպես պարզագույն բնագիտական փորձերի շարք:Այն հետաքրքիր էր իր ընթացքով, ձևով և բովանդակությամբ:

Բնագիտական փորձերը համապատասխանել  են երեխայի տարիքին և հետաքրքրություններին: Դրանք կիրառման համար  եղել են պարզ և մատչելի, օգտագործվող առարկաները և նյութերն՝ անվտանգ : Բնագիտական գործունեությունը  կարծում եմ ձևավորում է սովորողների մոտ տարրական հմտություններ, տարալուծվում ընդհանուր ուսումնական պրոցեսի մեջ: Բացի այդ, երեխան բնագիտական գործունեություն կատարելիս դառնում է հայտնագործող, ինքն է հայտնագործություն կատարում , ապրում է իմացումի մեծ հրճվանք և ուրախություն:

Նպատակը

Բնագիտական փորձի հիման վրա բնագիտության մասին տեղեկությունների հաղորդում

Պարզագույն փորձերի կազմակերպում և իրականացում

Երևույթներին հետևելու, հետևություններ անելու հմտությունների ձևավորում

Հետազոտության, փորձի միջոցով իրեն անհրաժեշտ տեղակատվության ձեռք բերում

Խնդիրներ

Հարցեր ձևակերպել, առաջադրել և դրանց պատասխանները գտնել

Ճանաչել կարևոր տեղեկություններ, բացատրել տվյալները սեփական բառերով

Ձևավորել փորձերի ժամանակ անվտանգության պահպանման կանոնների կարողություն

Դիտարկումների հիման վրա կատարել եզրակացություններ

Երեխաների հետ վերջում  որոշում ենք փորձի վերնագիրը

կազմում ենք հարցեր՝

* ի՞նչ տեսար, ինչ նկատեցիր / սովորողը նշում է իր դիտարկումները , մեկնաբանությունները /
* ինչպե՞ս ստացվեց / սովորողը սեփական բառերով փորձում է ինքնուրույն պատմել, թե ինչից ինչ եղավ, ինչու այդպես ստացվեց, անում է սեփական դատողություններ /
* ի՞նչն էր հետաքրքիր փորձի ընթացքում / մասնակիցներից յուրաքանչյուրը նշում է իր կարծիքը/:

Իրականացված փորձերը՝

Կսովորեցնենք ձվին լողալ…

Ծիծաղաշարժ դիմանկարներՎազող ջուր

Ինչպես է մոմը հանգչում

Փախչող գույներ

Օդապարիկ

Փորձ փուչիկով

Վազող ջուր

Բոլոր փորձերն էլ կարծում եմ հաջողված էին և հետախրքիր, բայգ ես ունեմ ինձ համար առանձնացված մի փորձ՝ Օդապարիկը:

Այն մի փոքր կախարդական էր; զարմանալի և զվարճալի։ Ֆիլմում պարզ երևում է երեխաների ուրախությունը; ոգևորվածությունը; նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում էր բռնել բարձրացող օդապարիկին։ Ֆիլմում կան նաև ” չստացված կադրեր” ; որը ըստ ինձ ամենազվարճալին է; մենք բոլորս խուճապի ենք մատնվում; երբ օդապարիկը վերև բարձրանալու փոխարեն; Արամի խորը շնչառությունից; թռչում է կողք….