Հոկտեմբեր ամսվա նախագծերը

Հոկտեմբեր ամսվա նախագծերը

1. Հոկտեմբերի 10-14 ճամփորդություն թոնրատուն՝ լավաշթխիկ-հյուրասիրություն ։

2. Հոկտեմբերի 17-21 մարզատոն՝բակային խաղեր՝ 7 քար, պահմտոցի, անուն գոռոցի,գետնից     բարձր։

3.Աշնանային պարտեզ

3. Խնկոյանական օրեր

1.1   Ամսվա հեքիաթներ՝

Ծիտը, Պոչատ աղվեսը

1.2 Ամսվա ոտանավորներ՝

ՄԵՂՈԻ

Պըզզան, պըզզան,
Պըզպըզան,
Պստիկ մեղու տըզտըզան,
Դաշտ ու հովիտ կշրջես,
Բարձր սարեր կթռչես,
Սուսան սմբուլ կծծես
Ու ոտքերով թավամազ
Փոշի առած՝ տուն կգա

Բզեզ

Բը՛զ, բը՛զ, բըզբըզան,
Բզեզն եկավ տըզտզան,
Եկավ-ընկավ թակարդը,
Նրան բռնեց չար սարդը:

Լուսին

Լուսին, լուսին,
Լուսերես,
Ինչքան, ինչքան
Կլոր ես:
Լույս ես տալիս
Գիշերով,
Քո վառվռուն
Թշերով:

1.3 Ամսվա երգեր

Արև, արև, ե՛կ, ե՛կ,

Փայտե ձիուկ

Ջաղաց

Գունդ անեմ

1.4 Շուտասելուկ

1.5  Ստվերային թատրոն

Advertisements